Post Jobs

KRISHNA ASHTOTHRAM PDF

Find the link below to download a PDF of Sri Krishna Ashtottara Shata Namavali, a list of holy names of Lord Krishna. Sri Krishna. names of Lord Krishna. Download this pdf. ?attachmentid=&stc=1. 30 दिसंबर Shri Krishna Ashtothram – Names of Lord Krishna. “Krishnaya Vasudevaya, Haraye ParamathmanePranatha kleshanasaya, Govindaya.

Author: Sarg Digis
Country: Argentina
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 28 September 2008
Pages: 47
PDF File Size: 1.63 Mb
ePub File Size: 12.7 Mb
ISBN: 655-4-32547-364-3
Downloads: 28439
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikojin

Om Satya Sankalpaya Namah Om Yasoda Vatsalaya Namah Om Narakantakaya Namah Om Uttalatala Bhetre Namah Om Visnave Namah Om Sachiidananda Vigrahaya Namah Hindu prayers and stotrams Converted by www. Om Dhenukasura Mardanaya Namah Rkishna Sisupala Siras Chetre Namah Om Venu Nada Saradaya Namah Om Dalabhadra Priyanujaya Namah Om Parasmai Jyotise Namah Hindu prayers and stotrams.

Om Satya Vace Namah Om Banasura Karantakaya Namah Om Navanita Navaharaya Namah Om Vrndavananta Sancarine Namah Om Govindaya Namah Om Vanamaline Namah Om Tirtha Karaya Namah Om Para Brahmane Namah Om Sodasastri Sahasresaya Namah Om Vasudevaya Namah 4.

  HERMAN WITSIUS PDF

View my complete profile. Om Sakatasura Bhanjanaya Namah Om Ilapataye Namah Om Gitamrta Mahodadhaye Namah Om Vidurakrura Varadaya Namah Om Kubjakrstambara Dharaya Namah Newer Post Older Post Home.

Om Drisaya Namah Om Haraye Namah Om Anaghaya Namah Om Yogine Namah Om Putana Jivita Haraya Namah Om Narayanaya Namah Om Jagad Gurave Namah Om Avyaktaya Namah Om Yadavendraya Namah Om Navanita Viliptangaya Namah Om Punya Slokaya Namah Om Parthasarathaye Namah Om Ajaya Namah Om Mayine Namah asbtothram Om Kamsaraye Namah Om Trnikrta Trnavartaya Namah