Post Jobs

BRODSKI PARNI KOTLOVI PDF

parni kotlovi. PODJELA GENERATORA PARE Prema smještaju – načinu ugradnje: • pokretni (brodski, lokomotivni), • stacionarni. Prema namjeni. Škotski kotao je vrsta parnog kotla ili generatora pare koji je do Drugog svjetskog rata bio najčešće ugrađivan brodski proizvođač pare. Tako je na primjer. [4] J. Šretner, Brodski parni kotlovi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb [5] A. H. Byrknes, Run-Time User’s Guide and Reference Manual, Powersim

Author: Doktilar Daidal
Country: Guinea
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 24 April 2014
Pages: 301
PDF File Size: 6.82 Mb
ePub File Size: 16.83 Mb
ISBN: 690-4-31080-659-7
Downloads: 33414
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Jubei

Muris Begić Parni Kotlovi II – Free Download PDF

Lozista s CFB tehnologijom uglavnom se izvode za snage preko 50 [MWth] ako se koristi ugalj ili neko drugo gorivo vece toplotne moci. Za to se koriste aparati za prikupljajnje cestica i cikloni raznih tipova izvedbi.

Koks se koristi kao gorivo za sagorijevanje u fluidizovanom sloju, a tecni i gasovoti hidrokarbonati se nakon preciscavanja koriste za dodatno sagorijevanje u bgodski gasne turbine koja pogoni generator elektricne struje slika 1. Spaljivanje sljake u sloju uslovljava racionalno oblikovanje lozista koje najcesce ima oblik kao sto je to prikazano na slici 2.

Gorivo koje propadne kroz resetku dijelom je ucestvovalo u procesu sagorijevanja, tako da je nesagorjeli dio goriva u ovom propadu obicno pagni i dijelom otplinut. Para iz dobosa ili paroskupljaca struji kroz snop zmijastih cijevi malog precnika, obicno 20 — 40 mm. Koeficijent konvekcije na strani zraka Sagorijevanje u fluidiziranom sloju PFBC 1.

Konstrukcija postrojenja na sagorijevanje BFB Oba pomenuta tipa kotlova se mogu izvesti kao jedna od dvije vrste primjenjene tehnologije: Kotlovski bubanj ima zadataka separatora pare koji odvaja suhozasicenu vodenu paru parhi vodenih kapljica.

Muris Begić Parni Kotlovi II

Ako to nije ispunjeno, u kotlovskim elementima doci ce do akumulacije neke od njih i neki kotlovski parametri kao sto su pritisci ili temperature ce se promijeniti. We are a non-profit group that run this website to share documents. U upotrebi su dva tipa kotlova sa sagorijevanjem u fluidiziranom sloju u kojima se koriste tehnologija mjehurastog fluidizovanog sloja engl.

  BOROSIL GLASSWARE CATALOGUE 2013 PDF

Koncepcije ekranskih zidova losista a Teski ozid, b Laki ozid, c Skin pxrni, d Membranski zid 1. Grebeni na prednjem i zadnjem zidu na kojima se najcesce postavljaju mlaznice za sekundarni vazduh, poveca makroturbulenciju produkata sagorijevanja cime se inicira proces dogorijevanja sagorljivih gasova koji dolaze sa kraja resetke i lako isparljivih volatila izdvojenih u prednjem dijelu sloja.

Vodocijevni kotao

Potpuno sagorijevanje moze nastati samo uz dovoljno prisustvo vazduha, odnosno kiseonika. To su uglavnom soli alkalnih i zemnoalkalnih brodsk — kalijuma, natrijuma, kalcijuma i magnezijuma Sekundarni pepeo, tj one mineralne materije koje su dospele u ugalj u periodu njegovog nagomilavanja i Tercijarni pepeo kojeg predstavljaju mineralne materije dospele u ugalj prilikom njegove eksploatacije. Osim toga, intenzivna razmjena toplote u lozistu obavlja se preko lozisnih ogrevnih povrsina.

Vrijednost Ig se dobija iz I—t dijagrama i to za temperaturu te broski zraka na izlazu. Potpuno sagorijevanje nastaje sagorijevanjem ugljenika i vodonika uz dovoljnu kolicinu kiseonika.

Kako je proces prenosa toplote zracenjem u lozistu dominantan, cijevi koje sacinjavaju ogrevnu povrsinu lozista nazivaju se ekranske cijevi.

Kotlovi utilizatori namjenjeni su koristenju otpadne toplotne energije, to jest, potpuno ili djelimicno sagorjelih produkata sagorijevanja iz procesa u industriji. Ako temperatura lozista opadne ispod temperature paljenja goriva, nastaje gasenje vatre i stvaranje gustog crnog dima. kotolvi

I H2O se dobija pomocu relativne vlaznosti vazduha potrebnog za sagorijevanje. Pri nizim pritiscima separacija svakog bubnja je efikasnija zbog vece razlike u gustoci pare i tecnosti, a pri visim pritiscima ovakvo odvajanje nije dovoljno efikasno. Thank you for interesting in our services.

Vodocijevni kotao – Wikipedia

U paarni na pokretljivost, kotlovi se mogu podijeliti na: Pri tome se u produktima sagorijevanja javlja sadrzaj O2: Za nominalni rezim rada, kolicina toplote iznosi: Udio pojedinih komponenti u brovski sagorijevanja Udio suhih komponenti u produktima sagorijevanja racunamo kao: Gorivo se mora zagrijati do temperature paljenja, uz prisustvo vazduha, kada ono pocinje samo od sebe da se pali. Polazeci od izraza za minimum hemijskog potencijala dobiva se zavisnost konstante ravnoteze od temperature pri konstantnom pritisku.

  74LS247N DATASHEET PDF

Polazeci od maksimalnog sadrzaja CO2 u produktima paarni, koji se dobija kao odnos kolicine CO2 i minimalne kolicine suhih produkata sagorijevanja pri potpunom sagorijevanju ugljika, tj.: Osim toga, tangencijalnim postavljanjem gorionika se u lozistu postize vrtlozno kretanje produkata sagorijevanja, sto pozitivno utice na proces sagorijevanja i na razmjenu toplote sa produkata sagorijevanja na ekranske cijevi lozista parnog kotla.

Kolicina toplote prihvacena u isparivacu za nominalni rezim rada iznosi: Isparivac podizne cijevi kod prirodne cirkulacije6. Pokretni kotlovi mijenjaju svoju lokaciju i njihova funkcija je raznovrsna.

Vertikalna unakrsna sema kod koje se gorivo dovodi odozgo, a vazduh sa strane 4. Maksimalni sadrzaj CO racunamo: Moze se smatrati da je tehnologija sagorijevanja u fluidiziranom sloju dostigla svoju punu zrelost za industrijsku primjenu. Parnim kotlovima sa malom vodenom zapreminom pripadaju one konstrukcije kod kojih mjesavina vode i pare struji kroz cijevne sistema razlicitih konstrukcija.

Prema termodinamskim tablicima, entalpija zasicenja i suhe pare za odobreni pritisak od bar iznosi: Plamen stranog kotlovj izvora nije potreban. Vrijednost ove entalpije dobijamo na iduci nacin: Obrnuta paralelna sema kod koje se i gorivo i vazduh dovode odozgo Slika 1.