Post Jobs

ALATNI STROJEVI 2 PDF

CME FS 2 Bed-Type Milling Machine. Troisdorf. Ponuda: 0. €. Top lot. ALMAC DA PC Facetting Machining Center. Biel/Bienne. INAS – TVORNICA ALATNIH STROJEVA DOO ZitnjakBBPP Zagreb President Phone: 2 , Int. Phone: + 2 10 02, 2 Glodalo za izradu utora (lijevo), 2 prstasta glodala (u sredini) i 3 prstasta proces obrade (klin) i držalo koje služi za prihvat na alatni stroj i prijenos sila rezanja.

Author: Mezikinos Kazishakar
Country: Ghana
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 10 May 2012
Pages: 267
PDF File Size: 6.48 Mb
ePub File Size: 15.71 Mb
ISBN: 725-8-87806-130-9
Downloads: 54172
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Ararr

Proizvodnja acetilena za industrijske potrebe je iz CaC3 kalcijevog karbida garbure, karbita i H2O vode. Objasniti lemljenje u kupki Motori su snage 5 — 40 KW. Plava cijev je za kisik, dok je crvena za plin acetilen, butan, propan. Koji su dijelovi stroja za elektrootporno lemljenje? Please fill this form, we will try to respond as soon as possible.

Kakvo je selektivno lemljenje?

Tokarilica – Wikipedija

Zahvaljujem se svima koji su korisnim savjetima pomogli da se ova skripta izradi. Koji sklopove mora imati stroj za indukcijsko lemljenje? Na kojim alatnim strojevima se obavlja duboko utiskivanje? Prema upotrebi postupka razlikuju sa dva — zavarivanje i navarivanje.

Frekvencije rada indukcijskih strojeva za zavarivanje dijele se u tri osnovne grupe: Sastoje se od ulaznog dijela, dijela za kalibriranje svijetlog dijela te izlaznog dijela.

  ACS712 DATASHEET PDF

Alat valjak ostvaruje potreban tlak i obavlja posmak, dok glavno gibanje obavlja obradak upet u alat preko glavnog pogonskog valjka.

Koje karakteristike mora imati alatni stroj aoatni duboko utiskivanje? Koje karakteristike mora imati sirovac kod obrade hladnom deformacijom?

Kakvi predmeti se proizvode hladnim sabijanjem? Po izlazu iz kupke lem se hladi. We are a non-profit group that run this website to share documents. Neutralni ima odnos acetilena i kisika C2H2: Koristi se kod sekvencionalnog lemljenja te kod primjene robota za lemljenje. Omjer napona primara i sekundara jednak je broju navoja u primaru odnosno sekundaru. Materijali koji se hladno ekstrudiraju su: Zbog promjene magnetskog polja, u materijalu koji se u njemu nalazi dolazi do pojave otpora koji se pretvara u toplinu.

Alatni strojevi za obradu hladno oblikovanje Maksimalni napon praznog hoda je 80 V u nekim zemljama 70 V.

Postavljanje detonatora Presjek zavarenog spoja eksplozijom Simulacija strjoevi I. Namot primara zavojnice je spojen na visoki napon U1. Nastavci kod lemilica na plin Plinska lemilica sa gumenom cijevi koja se spaja na plinsku bocu. Slade Ivo 34 Alatni strojevi I 8. Karakteristika je ovog postupka obrade je vrlo visoki tlak uz vrlo malu brzinu utiskivanja.

Izbor mlaznice ovisi o: Mlaznice se postavljanju na vrh plamenika. Traka vodi elemente unaprijed definiranom brzinom kroz stroj, odnosno kroz postupak lemljenja. Postupci hladnog oblikovanja su: Nema dodavanja topline iz nekog drugog izvora, jer je nepotrebna. Moraju biti fleksibilne kako bi se lako mogle voditi od boce do mjesta zavarivanja. Kakko se dijele strojevi za hladno sabiijanje?

  BOCIO EN NIOS PDF

Bazira se na brzoj promjeni jakosti magnetskog polja koje se inducira u zavojnici. Radni dio utiskuje puni profil navoja. Kod zavarivanja trenjem ravnih predmeta koristi se posebna glava koja trenjem s aluminijskim obratkom razvija visoku temperaturu rubovima osnovnog materijala, ali se ne ne tali ih na spaja.

Objasniti osnovne karakteristike obrade hladnom deformacijom?

Rabljeni industrijski strojevi

Propan C3H8 je plin bez boje i mirisa. Izlazni dio postepno izvodi obradak i zahvata.

Sila utiskivanja ovisi o velikom broju utjecajnih faktora: Koji su razlozi, prednosti i nedostaci dubokog utiskivanja? Upotrebljavaju se vodik, gradski plin, propan, butan, plinsko ulje i benzinske pare.

Please help us to share our service with your friends. Na boce s kisikom postavlja se redukcijski ventil. We need your help! Time se definira pritisak i potrebna brzina zavarivanja. Please copy and paste this embed script to where you want to embed Embed Script. Punjenje kontejnera za alarni u toplom stanju Forma u matrici gledano s izlazne strane prema ulaznoj I. Pune se do tlaka od 15 bara.