Post Jobs

ACCOUNTVIEW HANDLEIDING PDF

UBplus kan gekoppeld worden aan verschillende financiele administraties als bijvoorbeeld Exact Globe en AccountView. Uitzend Software Diensten B.V. Louis . We would like to show you a description here but the site won t allow versie 1 3 Nog hulp kijk dan de instructievideo of lees de handleiding Accountview versie 3 . Pocket WiFi™ online dashboard. 6. Current network panel. 7. Pocket WiFi™ view . 8. Storage view. 9. SMS view. 10 Account view. 11 Device status screen icons.

Author: Zulkirg Faushakar
Country: Bahrain
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 7 April 2016
Pages: 64
PDF File Size: 2.36 Mb
ePub File Size: 19.17 Mb
ISBN: 745-4-40190-380-8
Downloads: 61256
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mautaxe

Mogelijkheid de boekperiode waarop geboekt wordt bij de export van facturen naar de financiele administratie te bepalen op basis van de gefactureerde periode in plaats accpuntview op basis van de factuurdatum. Bij het uitvoeren worden de loonstroken geprint en de betalingen klaargezet om opgenomen te worden in een betaalbestand. Postcode vestiging Plaats Land: Wissen is echter alleen mogelijk als: Geeft aan dat de uitzending lopend is. Wijzigen is overigens alleen mogelijk na accountviww ingeven van het vaste wachtwoord “ABC”, dit om te voorkomen dat een ingeschreven persoon gegevens van een ander bekijkt.

Administratiejaar aangemaakt, zie item nieuw administratie jaar. Nieuw menuitem in menu “Bestand”, item “Koppelingen”. Tab “Pensioen” in de werknemer loonberekening gegevens is aangepast. Mogelijkheid tot kiezen van het font in het rapport in plaats van in de gebruiker gegevens Versie 3. Optie tot aanmaken van factuurregels per dag toegevoegd in subtab “Berekening”. De ondertekende opgave van de werknemer van zijn werkervaring wordt hier ingegeven.

Start de kalender van UBplus ook F8 tijdens bladeren en tijdens wijzigen accoutview gegevens. Datum dat de werknemer is ingeschreven Behandeld door: Dat wil zeggen dat alleen aktieve gebruikers geteld worden, niet de via menu “Beheer”, item “Gebruikers” ingevoerde gebruikers. Opbouw van het werknemer scherm: Niet van toepassing indien factuurlayouts per klant worden aangemaakt.

  DIZIMA PERIODICA EXERCICIOS PDF

Mogelijkheid tot het gebruik van een centraal werknemer bestand toegevoegd. Met de status wordt de werknemer in een bepaalde categorie ingedeeld. De volgende MDI windows kunnen tegelijkertijd geopend worden: Fout hersteld waarbij de wachtgeldpremie WA ten onrechte niet werd berekend bij loonberekeningen volgens de studenten- en scholieren regeling.

Extra invoerveld in klant basisgegevens: Mogelijkheid om bij de aanmaak van nieuwe werknemers en klanten de code door te nummeren range opgegeven bij de vestiging wordt genegeerd. Voornaam of -namen van de werknemer.

Factuur per werknemer en Urensoort- of -omschrijving op factuur afbeelden. Postbus Postadres huisnummer, bv. Submenu “Winstberekening” omgezet naar “Management informatie”.

Bedrijfssparen bruto bedrag per loonberekening. Overig Laatste periodieke normverhoging toegepast: Handleidint een werknemer kontakt aan. Benaming “JobMatch” gewijzigd in “AanvraagMatch”. In tab “Loonaangifte” moeten gegevens worden ingevoerd noodzakelijk voor de Loonaangifte en Weekaanlevering.

Indien de werknemer in vaste hxndleiding is of contracten heeft in het periode- en ketensysteem moet deze optie aangekruist worden. Acocuntview betalingen toegevoegd voor werknemer betalingen. Opgebouwd vakantiegeld in elke loonberekening uitbetalen.

Meisjes naam, beschikbaarheid 3 periode, vakantieplannen 3 perioden, woon-werk verkeer; brommer toegevoegd. Bij invoeren van de uren kan door middel van het aankruisen van “Alles uitbetalen” in tab “Betaling” worden aangegeven dat alle reserveringen vakantiedagen, feestdagen, kort verzuim moeten worden uitbetaald. Als dit venster gebruikt wordt is de button “Nieuw, kopy” uitgeschakeld.

UBplus Handleiding (c) UITZEND SOFTWARE

Overzicht pensioenplicht toegevoegd aan menu “Loon”, submenu “Loonbatch”; hierin worden werknemers getoond waarvan UBplus de pensioenplicht heeft aangezet.

  BURKERT SE30 PDF

TVT opbouw uren, uurcode 15, wordt gezien als gewerkte uren. Deze limiet kan worden opgegeven bij de krediet verzekering gegevens van de klant, MDI button administratie in het klanten scherm. Overzicht omzet en gefactureerde uren per periode en per gebruiker in menu “Diversen”, submenu handleidibg informatie” aangepast; selectie op vestiging vervangen door selectie opkostenplaats.

Accountview handleiding download music

Veld “Interne prioriteit” toegevoegd aan handeliding basisgegevens en accountvew filter. Layout Loonaangifte en Weekaanlevering gewijzigd. Urensoort Tijd voor Tijd toegevoegd. Extra velden bij invoeren betaling op een factuur om afschrift nummer en afschrift datum van een G-rekening betaling in te voeren. Annuleer selektie en verlaat scherm. De beslagvrije voet moet opgegeven worden exclusief bruto en netto reserveringen, hierover wordt nooit een loonbeslag ingehouden.

Door daarna de button “Gegevens invoeren van gekozen werknemer en week” te selecteren wordt de bijhorende klant, uitzending en uurloon door UBplus opgehaald, waarna de gegevens kunnen worden ingevoerd: Mogelijkheid tot het opnieuw printen van een loonbatch via het archief.

UBplus Handleiding (c) UITZEND SOFTWARE – PDF

Export wordt via menu “Loon”, keuze “Export loonjournaalposten” uitgevoerd, menuitem in submenu “Batch” is verwijderd. Alle management rapportage wordt handlriding aangemaakt als MDI overzicht.

Extra invoerveld in werknemer basisgegevens voor spaarloonberekening tab “Betaling”: Nieuw in versie januari Administratiejaar aangemaakt, zie item nieuw administratie jaar.